کربنات کلسیم گرانوله (دانه بندی)

540 تومان

کربنات کلسیم گرانوله با دانه بندی 1 الی 5 سانتی متر یکی از مواد اولیه بسیار مهم در صنایع گوناگون است. به دلیل معادن بسیار گسترده و با خلوص بالا در ایران، جز یکی از معدود مواد اولیه ای است که داخل امکان برآوردن تمام نیازهای داخل را دارد. گروه کربنات شاپ با شبکه گسترده توزیع این ماده اولیه، کلیه نیازهای واحد های تولید کننده را برطرف می کند.

توجه: قیمت بر حسب یک کیلوگرم است.

توجه: حداقل مقدار سفارش  5000 کیلوگرم و مقدار افزایش سفارش 5000 کیلوگرم است.

صاف