حلال کربنات کلسیم

حلال کربنات کلسیم

حلال کربنات کلسیم در آب که به عنوان حلال کربنات کلسیم شناخته می شود. کربنات کلسیم به سختی در آب خالص حل می شود که مقدار حل شدن آن به میزان ۴۷ میلی گرم بر لیتر در فشار هوای اتمسفر در کنار دی اکسید کربن انجام می شود که در این صورت کربنات کلسیم به صورت زیر در آب تفکیک می شود.

با توجه به قطبی بودن آب که این امکان را به مولکول آب می دهد که با یون های مثبت و منفی واکنش دهد، یون منفی کربنات کلسیم با یون مثبت آب  به صورت زیر واکنش می دهد.م

به یون بی کربنات گفته می شود که به مراتب بیشتر نسبت به کربنات کلسیم در آب راحتر حل می شود و بیشتر به صورت محلول در آب حل می شود. یون بی کربنات در صورتی که یون بی کربنات غیر حل باشد به صورت اسید کربنیک وجود خواهد داشت و در صنعت و آزمایشگاه های با نام کربنیک اسید هم شناخته می شود.

مقدار حلالیت کربنات کلسیم در آب به صورت مستقیم به مقدار فشار گاز دی اکسید کربن در حین انجام فرایند حل وابسته است که در جدول زیر رابطه میزان حل شدگی و فشار دی اکسید کربن آورده شده است.

حلال کربنات کلسیم

حل کربنات کلسیم در اتانول

مشابه آب خالص که در شرایط خاص با کربنات کلسیم حل می شود، گاز اتانول هم تحت شرایط خاصی با کربنات کلسیم حل می شود که این اتفاق نیاز به شرایط خاص دمایی و فشاری دارد. به دلیل وجود اتانول در مخازن نفت و فراوانی کربنات کلسیم در دیوارهای مخازن، در صورت حل شدن این گاز در کربنات کلسیم، دیگر مخزنی برای ذخیره سازی نفت و گاز وجود نمی داشت.

حل کربنات کلسیم در اسیدها

برخلاف آب و اتانون، کربنات کلسیم به خوبی در اسید ها حل می شود. از اسید های قوی (مانند HCL)، اسیدهای متوسط (سولفامیک اسید با فرمول H3NSO3) و اسیدهای ضعیف (اسید استیک با فرمول C2H4O2) حلالیت کربنات کلسیم با ماهیت بازی در اسیدها بسیار در متعادل سازی آب استخرها مورد استفاده قرار می گردد. در صورت حضور بیش از اندازه کربنات کلسیم در آب استخر، به تاسیسات استخر شامل دستگاه های تصفیه، و سیرکولیشن و آب گرم کن ها دچار خرابی می شوند. و لذا برای از بین بردن کربنات کلسیم محلول در آب، از اسیدهای ضعیف مانند اسید استیک برای کاهش کربنات کلسیم محلول در آب را کاهش دهند.

حلال کربنات کلسیم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *