کربنات کلسیم رسوبی مش ۸۰۰

1,400 تومان

کربنات کلسیم رسوبی به دلیل فرآیند تولید شیمیایی از خلوص 100 درصد برخوردار است و برای تولید مکمل های داروی و درمانی مورد استفاده می شود. به دلیل وجود مقادیری فلزات سنگین در کربنات کلسیم معدنی، توصیه می شود در صورت عدم دسترسی به کربنات کلسیم معدنی با کیفیت بالا، از کربنات کلسیم رسوبی استفاده شود. در حال حاضر کربنات کلسیم با مش 800 موجود است که به زودی سایر مش های آن به خط تولید اضافه می شود.

توجه: قیمت بر حسب یک کیلوگرم است.

توجه: حداقل مقدار سفارش  5000 کیلوگرم و مقدار افزایش سفارش 5000 کیلوگرم است.

صاف