کربنات کلسیم رسوبی نوع PCC3

2,300 تومان

کربنات کلسیم رسوبی نوع PCC3 به طور خاص برای تولید رنگ های صنعتی با خواص رنگدانه ای بسیار موثر مورد استفاده قرار می گیرد. این کربنات کلسیم دارای پودر سفید ریزدانه و بدون بود است و با توجه به ریز دانه بودن، خواص سایندگی بسیار کمی دارد. از جمله کاربردهای کربنات کلسیم رسوبی نوع PCC3 برای تولید رنگ های نیمه براق، مات و آب پایه اشاره کرد. همچنین به دلیل ماندگاری بالا در تولید رنگ آمیزی نشانه های ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرد. کربنات کلسیم رسوبی نوع PCC2

گروه کربنات شاپ با شبکه گسترده توزیع این ماده اولیه، کلیه نیازهای واحد های تولید کننده را برطرف می کند.

توجه: قیمت بر حسب یک کیلوگرم است.

توجه: حداقل مقدار سفارش  5000 کیلوگرم و مقدار افزایش سفارش 5000 کیلوگرم است.

صاف