کربنات کلسیم رسوبی نوع PCC7

2,555 تومان

کربنات کلسیم رسوبی نوع PCC7 در تولید صنعتی پلاستیک استفاده می شود و می تواند باعث بهبود ویژگی هایی شامل: سفیدی، براقیت، روشنایی و سطح با کیفیت نهایی شود. استفاده کربنات کلسیم رسوبی نوع هفتم در تایر می تواند باعث افزایش قدرت کششی، و انعطاف پذیری و سطح نهایی بهتر شود. در جدول زیر، ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و عمومی کربنات کلسیم رسوبی نوع هفتم آمده است.

گروه کربنات شاپ با شبکه گسترده توزیع این ماده اولیه، کلیه نیازهای واحد های تولید کننده را برطرف می کند.

توجه: قیمت بر حسب یک کیلوگرم است.

توجه: حداقل مقدار سفارش  5000 کیلوگرم و مقدار افزایش سفارش 5000 کیلوگرم است.

صاف