کربنات کلسیم رسوبی نوع PCC8

2,655 تومان

کربنات کلسیم رسوبی نوع PCC8 با توجه به بدون بو بودن، پودر سفید و نرم، ساییدگی کم؛ می تواند در صنایع تولید رنگ و پوشش سطوح در فضای بسته یا باز، کاغذسازی (برای دستنویس یا پرنیت)، تولید جوهر و رنگ پرینترها، و انواع شوینده ها کاربردهای گسترده ای داشته باشد. همچنین به عنوان صیقل دهنده و کاهش ساییدگی در هنگام مسواک زدن، در خمیر دندان استفاده می شود.

گروه کربنات شاپ با شبکه گسترده توزیع این ماده اولیه، کلیه نیازهای واحد های تولید کننده را برطرف می کند.

توجه: قیمت بر حسب یک کیلوگرم است.

توجه: حداقل مقدار سفارش  5000 کیلوگرم و مقدار افزایش سفارش 5000 کیلوگرم است.

صاف