کربنات کلسیم ویژه حفاری

3,650 تومان

کربنات کلسیم ویژه حفاری (مش 2500) به دلیل استفاده در صنعت حفاری گاز و نفت، بسیار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل معادن بسیار گسترده و با خلوص بالا در ایران، جز یکی از معدود مواد اولیه ای است که داخل امکان برآوردن تمام نیازهای داخل را دارد. گروه کربنات شاپ با شبکه گسترده توزیع این ماده اولیه، کلیه نیازهای واحد های حفاری گاز و نفت را برطرف می کند.

توجه: قیمت بر حسب یک کیلوگرم است.

توجه: حداقل مقدار سفارش  5000 کیلوگرم و مقدار افزایش سفارش 5000 کیلوگرم است.

صاف