کربنات کلسیم پوششدار مش ۱۵۰۰

5,500 تومان

کربنات کلسیم پوششدار مش 1500 بر خلاف کربنات کلسیم معدنی ساده، در آب حل نمی شود. ماهیت آبدوست انواع کربنات کلسیم معدنی ساده از یک طرف و عدم امتزاج پذیری آن با پلیمرها از طرف دیگر بوده موجب مجدودیت قابل توجهی کارایی کربنات کلسیم در مصارف صنعتی شده بود. با توجه به اهمیت این پرکننده معدنی در صنایع مختلف به ویژه صنعت پلاستیک، به چگونگی حل مشکلات مذکور با تکنیک های مناسب و از جمله مهمترین آن که تکنیک پوشش دهی پرداخته شد و کربنات کلسیم پوششدار (کوتد) معرفی گردید .

گروه کربنات شاپ با شبکه گسترده توزیع این ماده اولیه، کلیه نیازهای واحد های تولید کننده را برطرف می کند.

توجه: قیمت بر حسب یک کیلوگرم است.

توجه: حداقل مقدار سفارش  5000 کیلوگرم و مقدار افزایش سفارش 5000 کیلوگرم است.

صاف